Viljalaari

Viljalaari nätservice för kontraktsodlare

Viljalaari är en form av nätservice avsedd för våra kontraktsodlare. Se vad du kan hitta i Viljalaari.

– Vår nätservice fungerar interaktivt och i realtid.

– Interaktivitet betyder att odlaren kan fylla i t.ex. kontraktsblanketter i Viljalaari, och därifrån sänds de till Raisios system. Denna serviceform ersätter pappersblanketterna och postförsändelserna.

– Realtid betyder att de förhandsifyllda uppgifterna förs över till Viljalaari vartefter analyserna blir klara.

– Mottagna partier av spannmål och oljeväxter med mängd- och kvalitetsuppgifter överförs till Viljalaari liksom också avräkningsuppgifterna.

– Leveranstider kan bokas för spannmåls- och oljeväxtlaster. I Viljalaari kan man se alla lediga tider och välja en som passar. Dessutom kan man överföra avräkningen och fixera priset för parti som ska levereras via Viljalaari.

Du behöver koder för att skriva in dig i Viljalaari. Du kan kontakta din kundansvariga som ger dig koderna eller sända e-post till: viljat@raisio.com

Till Viljalaari kommer du via adressen: www.viljalaari.raisio.com