Verksamhetssätt

I Raisioagro förenas yrkesskicklighet och kunskaper inom växtodling och utfodring. Vi erbjuder ett omfattande utbud av förstklassiga foder, utsäde, andra produktionsinsatser och -tillbehör och en säker marknad för din skörd.

Husdjursproducenter och fiskuppfödare får alltid aktuell information om foderblandningar och utfodringsmetoder för de olika djurgrupperna av specialiserade kundansvariga och genom kundtidningarna AgroMagasinet och AquaMagasinet. 

Jordbruksfodren levereras till 90 % som bulk direkt från fabriken till husdjursproducenterna, fiskfodren i huvudsak i storsäckar till fiskuppfödarna. Den egna organisationen tar hand om försäljningen, leveranserna och faktureringen. Om kunderna så önskar kan de få fakturan via mejeriet.

Raisioagros arbete och verksamhetssätt styrs av Raisio Abp -koncernens gemensamma verksamhetssystem som beaktar kundernas behov.

Verksamhetssystemet som omfattar kvalitets- och miljöaspekterna uppfyller kraven för kvalitets- och miljöstandarderna i SFS-EN ISO 9001:2008 och SFS-EN ISO14001:2004. Certifieringsbedömningen av verksamhetssättet görs av Inspecta Sertifiointi Oy.

I Raisioagros kvalitetssystem ingår ett program för kvalitetsförsäkring baserat på HACCP- riskbedömning av produktionsredskap, råvaror och foderblandningar.

Av de prov som hör till egenövervakningen gjordes över 30 000 analyser av råvaror, fabriker, produkter och transportfordon år 2011, och bland dessa var ca 10 000 salmonella-analyser.