Vall

En god avkastningnivå på vallen ger ett förmånligt grovfoder. Då man eftersträvar en effektiv produktion av mjölk och kött, blir skördemängden liksom vallgräsets smältbarhet och ensileringskvalitet viktiga faktorer. Kvaliteten på ensilaget kan variera mycket från år till år. Fastän vädret inverkar på skördekvaliteten, är det ändå jordbrukarens egen aktivitet som har den avgörande betydelsen för hur vallodlingen lyckas. Satsningar på anläggningen av vallen, val av blandningar och ogräsbekämpning är viktiga faktorer. En god avkastning av husdjursproduktionen förutsätter också att man har gedigen kunskap om vallodlingen.