Utsäde

Raisioagro samarbetar i sortutvecklingsfrågor med både inhemska och utländska växtförädlare, forskningsinrättningar och forskningsstationer. Tack vare samarbetet har vi fått nya odlingssorter som har allt bättre kvalitet och ger allt högre avkastning.

Raisioagro har en egen utsädesanläggning, som testar nya sorter i försöksodlingar. Producerad utsädesråvara behandlas, certifieras och säljs till kunderna.