Utfodringsplan och socker

Planering av utfodringen

I Raisioagros utfodringsrekommendationer väljs de kompletterande fodren utgående från ensilagets kvalitet. D-värdet är den betydelsefullaste faktorn som inverkar på ensilagets utfodringsmässiga värde. För hela fodergivans del har stärkelsen och NDF-fibern styrt kolhydratutfodringen under flera år. Men nu beaktas också andra fermenterande kolhydrater i beräkningarna.

Socker ökar den sura belastningen i vommen

Sockret i ensilaget är effektiv näring för vommikroberna i motsats till jäsningssyrorna i ett foder som jäst länge. Sockret är dock en kolhydrat som fermenterar mycket snabbt och sänker vommens pH, om man inte balanserar utfodringen genom att minska på stärkelsen eller öka mängden långa fibrer.

Om ensilagets socker överstiger 100 gram i ett kilo torrsubstans, kan kornas avföring bli lös och mjölkens fetthalt sjunka. Som komplettering till ett sockerrikt ensilage är det skäl att välja ett kraftfoder, som har låg stärkelsehalt. Det är också skäl att fästa uppmärksamhet vid fiberns kvalitet. Till en fodergiva som innehåller mycket socker och stärkelse borde man tillsätta fibrer som stimulerar till att tugga och idissla vilket ökar salivavsöndringen. Vid behov kan man underlätta situationen med hjälp av buffrande ämnen i kraftfodret.

Allfoderval enligt ensilagets sockerhalt

Med hjälp av Raisioagros utfodringsplaneringsprogram är det lätt att komplettera ensilage av olika kvalitet, eftersom programmet också beaktar ensilagets sockerhalt. Rekommenderad totalsockermängd i foderstaten är mindre än 90 gram i ett kilo torrsubstans. Det borde finnas högst 200 gram stärkelse i ett kilo torrsubstans. Den sammanlagda mängden av socker och stärkelse borde alltså inte överstiga 300 gram.

Bland allfodren finns ett lämpligt alternativ till sockerhaltigt respektive sockerfattigt ensilage. Om ensilagets sockerhalt är under 100 gram i ett kilo torrsubstans, lönar det sig att utfodra med Maituri 20 Pro. Om sockerhalten stiger över 150 gram, är det bäst att välja Pihatto-Maituri Pro som innehåller mindre stärkelse. Om sockerhalten varierar mellan 100 och 150 gram, kan man beroende på fiberns struktur välja det stärkelsehaltigare Maituri 20 Pro eller det fiberrikare Pihatto-Maituri Pro. Också i Opti-serien finns det alternativ till komplettering av olika slags ensilage.

Det lönar sig att komplettera den egna spannmålen med Opti-Melli buffraren, om ensilagets sockerhalt överstiger 100 gram. Soda och magnesiumoxid i Opti-Melli buffrar vommen och levande jäst minskar ansamlingen av mjölksyra i vommen.