Transportservice

Tarnsporttid och transportsätt överenskoms i samband med foderbeställningarna, så att det blir minst två arbetsdagar mellan beställning och leverans för att produktion och transport ska kunna samordnas. Klicka här för mera uppgifter.

Merparten av leveranserna tas om hand av avtalsåkerier och för åkeriernas del ansvarar Raisioagro för att transporterna hålls rena ända fram till gården. I andra fall överförs ansvaret för foderpartiet på kunden i samband med lastningen på foderfabriken.

Textmeddelande-service

Uppgiften om att ett avtalsåkeri lastar kundens foder sänds till kundens mobil. Servicen fungerar kl. 06 00-22.00. Om lastning som skett nattetid informeras kunden på morgonen efter klockan sex. Servicen fungerar, om kunden skrivit in mobilnumret i Raisioagros basuppgifter. Om man vill, kan man neka till seviceformen.

Ytterligare information om textmeddelande-servicen ger:
Pekka Ahonen
Logistikchef
Tfn 0500 531 059
pekka.ahonen(at)raisio.com