TOS-prov

Provtagning på TOS- gårdar

Raisioagro önskar sporra sina kontraktsodlare att trygga kvaliteten på utsädet genom att erbjuda förmånliga analyser. Analyser av gårdens eget utsäde (TOS) som görs på Raisios försorg kostar 70 €/prov för kontraktsodlare. I priset ingår inte moms (24 %) och leveranskostnader för provet till Reso.

Analysen omfattar utsädets grobarhet, grobarhet som betad kärna och tusenkornsvikten. Proverna analyseras av Ravintoraisios spannmålslaboratoriet.

Om du vill ha en analys av ditt utsäde, gör så här:

1. Beställ provpåsar per e-post på adressen: viljat@raisio.com eller ring till Raisioagros kundansvariga.

2. Ta ett representativt prov av ditt sorterade utsäde (minst 200 g).

3. Anteckna tydligt på provpåsen: TOS-prov.

4. Proven sänds till adressen:

Ravintoraisio Ab

Myllyn laboratorio
PB 101 (Raisionkaari 55)
21201 Reso

Proven kan också levereras till Raisios huvudport eller till Raisioagros kundansvariga. Analysen tar 2-3 veckor.

Ett dokument med analysresultaten sänds till Viljalaari -webtjänsten.