Sträckfilm och rundbalsnät

Tama Plastic Industry och Raisioagro har ingått ett samarbetsavtal om försäljning av Tamas produkter.

Raisioagro har också en agentur för TrioPlast sträckfilm.

Ställ fler frågor om produkterna till din egen kundansvariga!

Tama

Tama är ett företag i plastbranschen som grundades på 1950-talet och som specialiserat sig på tillverkning av förpacknings- och skyddsmaterial för lantbruket. Bolaget verkar i 27 länder och har en omsättning på 250 miljoner euro.

Tamas produkter kommer att kunna beställas direkt från Raisioagro och de mejerier som ingår avtal med företaget.

Tamas mål är att leverera förpackningsmaterial som fullständigt fyller entreprenörers och jordbrukares behov. Det unika med Tamas produkter är att de baseras på kostnadseffektivitet och kvalitet.

Till Tamas utbud bland rundbalsnät hör Pro-Tec- och Marathon-näten, som fått en tillämning av den patenterade Edge to Edge -teknologin. Den unika uppfinningen täcker balen från kant till kant. Tack vare uppfinningen skyddas balarna väl och blir symmetriska.  Den skördade vallen konserveras alltså bättre och lagringen av balarna medför mindre besvär.

Tamas Marathon skiljer sig från andra rundbalsnät tack vare att det är drygt, starkt och lätt. Tama Marathons längre version är 4200 meter långt, dvs. 40 procent längre än de traditionella 3000 metrarna. Nätets vikt har dock hållits så gott som konstant tack vare den så kallade Bale + teknologin. Marathon passar i alla balningsmaskiner.

Bland Tamas andra produkter finns bl.a. balningsgarn och olika slags nät för trädgårdar och jordbruk.

Tama productkatalog

TrioPlast

Ensilagets kvalitet beror bl.a. på vilken film man använder. Om du väljer den högklassiga Triowrap® -filmen, säkerställer du bästa möjliga ensilagekvalitet.

Triowrap® är tillverkat av de bästa råvarorna i en process med blåst film i flera skikt, vilket garanterar att produkten får jämn kvalitet. Triowrap® är känt för sin goda funktion under skörden, eftersom filmen har utvecklats på basis av omfattande fältförsök i samarbete med ledande inrättningar, maskintillverkare och högskolor.

Triowrap® fungerar för både fyrkantiga och runda balar. Triowrap® garanterar ett fullkomligt ensileringsresultat, om filmen används rätt. Filmen kan fås i olika färger och bredder.

Triowrap® -filmen tillverkas av Trioplast, Europas största tillverkare av ensilagefilm. Som en nordisk tillverkare är Trioplast alltid nära dig!

Trioplus 2000R         Trioplus 1900RS

Contractorwrap        Triowrap

Film fås direkt från fabriken eller tillsammans med säckfoder

Vi levererar försändelser som är större än 3000 kilo direkt till våra kunder förmånligt från fabriken i Sverige. Sträckfilmen kan också levereras till gården tillsammans med säckfoder och då räknas frakten som totala kilomängden.

Ställ fler frågor till din närmaste medarbetare på Raisioagro eller på mejeriet på orten. Vi lämnar in en konkurrenskraftig offert!