Specialspannmål

Specialspannmål kallas grödor vars kvalitetskrav eller odlingspraxis avviker från konventionell produktion och som odlas för livsmedels- eller foderbruk. Produktion av specialspannmål är alltid kontraktsproduktion och ofta är antalet odlare avgränsat. Specialgrödor som Raisioagro låter odla är bl.a. renhavre och fiberhavre. Också odling av specialmaltkornsorter kan anses vara specialproduktion.

Ekologiskt producerad spannmål har ökat kraftigt i omfattning under de senaste åren både hos oss och runt om i världen. Det är alltså inte längre fråga om småskalig produktion av specialspannmål. Raisio har redan under ett antal år haft ekoprodukter i utbudet och det fortsätter växa. Också anskaffningen av ekospannmål har ökat och fortsätter öka.

Användningen av special- och ekospannmål är blygsam i förhållande till kvanvete, grynhavre eller foderspannmål, och därför är den odlarkår som producerar special- och ekospannmålen relativt fåtalig. Men vi behöver ändå alltid nya ivriga och engagerade odllare. Om du är intresserad av att odla specialgrödor, så håll kontakt med din kundansvariga.