Specialfoder, mineraler och renar

"Top-dressing" underlättar utfodring i lösdrift

Mineral-, vitamin- eller annan specialutfodring av sina eller nykalvade kor kan ordnas också i lösdrift genom att foder strös ovanpå ensilaget eller blandfodret. En enstaka ko kommer inte åt att lägga beslag på allt, då fodret blandas med grovfodret. Detta kallas "Top-dress"-utfodring ute i världen.

I lösdriftsladugårdar kan man inte alltid ordna med särutfodring av varje med specialfoder, fastän man skulle ha särutfodring via kiosk. I synnerhet sina kor får då hålla till godo med det som serveras på foderbordet eller i fri mineralutfodring. "Top-dress"-utfodring är vanligt ute i världen, dvs. tilläggsfoder kan strös ovanpå blandfodret eller grovfodret för någon djurgrupp. På det sättet behöver man inte nödvändigtvis tillverka eget fullfoder för varje grupp. Här nedan följer exempel med Melli-fodren, och hur man kan utfodra med dem också i lösdrift ovanpå fullfodret eller ensilaget.

Tunnu-Melli förebygger latent kalvningsförlamning

Tunnu-Melli är en magnesiummineral för sina kor. Magnesiumhalten är tillräcklig också vid sidan av ett kalirikt ensilage. Kalcium- och fosforhalterna är begränsade. Tunnu- Melli innehåller också mycket E-vitamin och organiskt selen. Ett nytt verkande ämne är skyddat metionin, som man vet effektiverar leverns funktion. Det minskar risken för fettlever i synnerhet hos feta kor.

Vita-Melli förebygger kvarbliven efterbörd

Vita-Mellis E-vitamin och organiska selen förbättrar motståndskraften hos kalvande kor, förbättrar kvaliteten på råmjölken och minskar infektionsbenägenheten. Niacin och kolin gör leverfunktionen effektivare. Sina kor borde få 1000 mg E-vitamin/dag, dvs. 200 g Vita-Melli fyller behovet.

Lypsy-Melli Plus som kalciumkur efter kalvningen

Nykalvade kor borde få Lypsy-Melli Plussa som kalciumkur efter kalvningen åtminstone under två veckor, fastän korna utfodras med allfoder. Lypsy-Melli Plus förebygger en sänkning av blodets kalciumnivå. Det innehåller också organiskt selen, rikligt med E-vitamin och biotin. Lypsy-Melli Plus är en mineral i synnerhet för högproducerande besättningar under laktationen.

Aseto-Melli förbättrar fruktsamheten

Aseto-Melli är en effektiv energikälla för kor som kalvat. Det innehåller t.o.m. 10 % propylenglykol, som höjer blodets glukoshalt. Praktiska prov visar att Aseto Melli förbättrar produktionen och fruktsamheten.

Opti-Melli förebygger sur vom

Det nya Opti-Melli innehåller 50 % soda och också biotin, E-vitamin och levande jäst, som hålls vid liv till 100 % tack vare den nya mjöliga konsistensen. Kan ges till alla mjölkande som balanserare av vommens pH. I synnerhet i riklig kraftfoderutfodring har fodret nyttig inverkan.

Sina kor:
Ensilage eller blandfoder som överströs med 

  • 200 g Tunnu-Melli/ko/dag
  • 200 g Vita-Melli/ko/dag

 

Nykalvade:
Ensilage + kraftfoder i kiosk eller blandfoder

  • 200 g Vita-Melli/dag
  • Lypsy-Melli Plus som kalciumkur 300-500 g/dag

 

Kor i laktationsökning:
Ensilage + kraftfoder i kiosk eller blandfoder

  • 1 kg Aseto-Melli/dag
  • 200 g Opti-Melli/dag
  • Lypsy-Melli-Plus