Pris på spannmål

Grundpriset för odlingsgrödorna kan noteras varje dag och vid behov flera gånger per dag. I övre kanten av tabellen finns datumet då den senaste prisnoteringen träder i kraft. Med val av datum kan man se gällande pris en viss dag samt prisutveckling grafiskt för de olika leveransplatserna och spannmålsslagen.

Spannmålspris

Fastställande av pris för parti som ska levereras

Grundpriset för odlingsväxter fastställs på basis av grundpris som gäller vid den tidpunkt, då leveransen av partiet avtalas. Man kan också komma överens om att grundpriset lämnas öppet, och det kan säkras inom 30 dagar efter att parterna avtalat om leveranstidpunkten. Om grundpriset inte säkrats inom 30 dygn, säkras det automatiskt. Om man avtalat om leverans inom 30 dagar, men grundpriset inte har säkrats, är grundpriset det pris som gäller vid tidpunkten, då partiet tas emot. Som pris används den senast noterade prisuppgiften.