Sintiden

Början av sintiden


(3-5 veckor efter sinläggningen) 

En sinko borde varken bantas eller gödas.

 • en mager ko kan få öka i hull ca 0,5 klasser.

Inget kraftfoder behövs.

 • en mager ko kan få en liten mängd

Grovfoder

 • Grovfodrets K<25 g/kgts
 • D-värdet kan ligga under medelvärdet

Balanserat mineralfoder

 • Tunnu-Melli 200 g/dag
 • Natriumet begränsas, magnesiumet tryggas
 • Förbättra immunförsvaret med E-vitamin, selen och andra spårämnen

Sinläggning

Kraftfodret lämnas bort ca 5 dagar före sinläggningen. Ett utmärkt ensilage begränsas, dessutom ges hö/halm. När produktionen sjunit under 15 kg sinläggs kon.

Om kon fortfarande mjölkar mycket, kan hon mjölkas en gång om dagen eller mera sällan.

Slutfasen av laktationen

Hullklassen hålls under uppsikt de sista månaderna före sinläggningen

 • målet är att kons hullklass ska vara ungefär 3.5 vid sinläggningen
 • en mager ko utfodras med mera energi, proteinutfodringen trappas ner
 • stärkelsegivan minskas för feta kor och proteingivan ökas
 • grovfoder ges fritt

Utfodring/hullklass under slutet av laktationen

 

En rätt mager ko

under 3,5

En rätt fet ko

över 3,5

Mjölk, kg

Spannmål

Amino-Maituri

Spannmål

Amino-Maituri

10

2

0

0

0

15

 3

0

0

2

20

4

1

0

3

25

5

2

 1

4