Sik, utfodringstabeller

I foderrekommendationerna anges fodermängden i procent av biomassan som finns i kassen och som skall ges till fiskarna. Rekommendationerna är olika beroende på fiskarna storlek, årstid och vattentemperatur.

Tabellprocenten utgår från att syrehalten är minst 7 mg/l i det utgående vattnet. Om syrehalten är lägre än detta bör man minska fodergivan och överväga ifall det överhuvudtaget lönar sej att utfodra fiskarna under rådande omständigheterna.

Tabellvärdena är riktgivande. Utfodringstabellerna är inte ännu lika utvecklade som tabellerna för regnbågslax. Tabellvärdena skall anpassas till de förhållanden som råder på odlingen och till de utfodringsrutiner man följer. Det slutliga ansvaret för hur tabellerna används är alltid hos den person som ansvarar för utfodringen.

 

Utfodringstabell för sik