SatoPlus-gödselmedel

Raisios SatoPlus -gödselutbud består av Raisios egen import. SatoPlus -gödselmedel har redan sålts tre säsonger. Vi väljer leverantörerna av SatoPlus -gödselmedlen med omsorg. Största delen av gödselmedlen kommer från Europa, t.ex. från Tyskland, Belgien eller Holland.

Du kan läsa om resultaten i förfrågan om kundnöjdhet i t.ex. Raisios publikation Sopimusviljelijälehti 3/2011. Kunderna har varit mycket nöjda med SatoPlus -gödselmedlens tekniska kvalitet och stabilitet och 84 % skulle kunna rekommendera SatoPlus -gödselmedlen till andra.

SatoPlus -utbudet består främst av kvävegödselalternativ, men gödselutbudet ändras under säsongens lopp enligt tillgång.

Följ med rådande tillgång och hur utbudet utvecklas här och ställ frågor till din kundansvariga.

SatoPlus -ammoniumsulfatnitrat

 • Kväve 26 %, svavel 13 %
 • 650 kg säckar
 • Kan levereras från hamnen i Nystad
 • Ursprungsland Tyskland.
 • Kväve-svavel -gödsel säkerställer en god kvalitet på skörden och inverkar också på skördebildningen

Denna kväve-svavel -gödsel är mycket lämplig som tilläggsgödsling på vete och oljeväxter, men också på andra skiften, där det råder brist på svavel. Gödseln har ett optimalt förhållande mellan kväve och svavel, och kvävet är i en form som genast kan användas av växterna. Kvävet i gödselmedlet är både ammoniumkväve och nitratkväve. Svavel behövs bl.a. för bildningen av proteiner.  Det är bra att vara medveten om att om växten lider av svavelbrist, försvagas också utnyttjandet av kväve och andra näringsämnen. Svavel lagras inte i jorden och därför måste det tillföras årligen.

VarudeklarationASN_BASF_Foderraisio

SatoPlus - CAN 27 -kvävegödsel

 • Kväve 27 %, dessutom magnesium och kalcium
 • 650 kilos säckar
 • Kan levereras från hamnarna i Nystad och i Rahja i Kalajoki
 • Ursprungsland Grekland

Detta basgödselmedel är lämpligt för gödsling av alla åkerväxter på skiften, som inte får eller behöver fosfor- eller kaliumgödslas. Gödselmedlet är lämpligt för både placerings- och ytgödsling.  Gödseln består till hälften av lättlösligt nitratkväve som löses snabbt och till hälften av ammoniumkväve.

VarudeklarationCAN_Hellenic.pdf

SatoPlus - NK Spårämnes -kvävekaliumgödsel

 • Kväve 20 %, kalium 9 %
 • Dessutom 1,5 % magnesium, 1,2 % svavel, 0,05 % bor, 0,1 % zink och 0,0015 % selen.
 • 650 kilos säckar
 • Kan levereras från hamnen i Rahja i Kalajoki
 • Ursprungsland Belgien.

SatoPlus -utbudet har fått det efterlängtade tillskottet NK Spårämnes -gödsel från Belgien. Produkten platsar utmärkt på vallar men också på skiften där man inte får eller behöver gödsla med fosfor, men som lider brist på kalium och spårämnen. Produkten är lämplig för både placerings- och ytgödsling.

VarudeklarationNK_Triferto.pdf

SatoPlus –gödselmedlens logistik:

Alla Raisios SatoPlus -gödselmedel kan avhämtas från lagerorterna eller beställas med frakt från Raisio. Vid köpbeslutet får du veta månaden då gödseln levereras eller kan avhämtas av din kundansvariga. Kontakta alltid din kundansvariga ca en vecka innan du har för avsikt att avhämta den beställda gödseln från hamnlagret.