Safesil - den nya tidens foderensileringsmedel

Safesil är en ny produkt för foderensilering i Finland. Produkten är tillverkad av Salinity Agro. Salinity Agro samarbetar med lantbruksuniversitet i olika länder och stöder grundforskning kring ensileringsmedel. Bolaget har dessutom ett eget laboratorium i Sverige, där man utvecklar nya produkter.

Ensilageanalyser 2013

Safesil-broschyr

Safesil har redan använts i Sverige och England under flera år. Safesil är inte en syra eller ett biologiskt preparat, utan en naturlig och trygg blandning av tre konserveringsmedel som används i livsmedelsindustrin. Tillsammans främjar de en kontrollerad tillväxt av mjölksyrabakterier på ett naturligt sätt.

Safesil hindrar effektivt tillväxt av skadliga bakterier, jästsvampar och mögel och förhindrar smörsyrajäsning och sporer i betydande grad. Som ett resultat får man högklassiga och smakliga foder, med vilka man tryggar en hög mjölkproduktion och god kvalitet på mjölken. Jäsningen tär inte på fodrets energiresurser och därför hålls fodervärdet högt.

Safesil är framställt utgående från lantbrukarnas krav och önskningar. Ensileringsmedlet passar för alla slags odlingsväxter. Dessutom är det tryggt och miljövänligt.

Raisioagro säljer Safesil i 200 liters tunnor och 1000 liters containrar. Nu som nyhet, Safesil bulk (begränsad beställnings- och levereringstid). Begär offert av din personliga kundansvariga!