Röding

Rödingen (Salvelinus alpinus) är en laxfisk som lever i norr och som trivs i svala, syrerika vatten. Rödingen är mindre fet än regnbågslaxen. Den rensas som portionsfisk eller då den väger ungefär ett kilogram och används som livsmedel. Därför är rödingfodrets proteinhalt oftast högre och fetthalten lägre än i fodret för regnbågslax. Övriga näringsbehov tillfredsställs med hjälp av vitamin- och mineraltillskott.

 

Vita-yngelfoder

Vita-startfoder tillverkas av det italienska företaget Veronesi. Fodren är utarbetade så att de så bra som möjligt ska tillfredsställa ynglens proteinbehov. Vita-fodren innehåller även rikligt med fisk. Fodret tillverkas i storlekarna 0,2 mm - 1,5 mm. De två minsta storlekarna är kross medan de övriga är micropellets av en mycket jämn kvalitet. 

Användning av Vita 0,2 mm under några dagar, beroende på temperaturen, max. en vecka. Beroende på förhållandena och rommens storlek kan startfodringen genast skötas med Vita 0,5 mm foder.

 

Broschyren med Vita-foder hittar du här.

 

1,7 och 2,5 mm pellets för småfisk

Detta foder är lämpligt för röding i storleken 15-70 gram och det sätter fart på tillväxten efter startutfodringen. Målet är här inställt på den i yngelstadiet så viktiga proteintillväxten. Största delen av proteinet kommer från fiskmjöl. Dessutom innehåller småfiskfodret hälsopaketet TOP3, som är speciellt planerat för Raisioaqua och innehåller en hög mängd C- och E-vitamin, betaglukan samt nukleotider. 

 

3,5 mm tillväxtfoder

Detta foder är för fisk i storleken 70-125 gram. Då fiskens storlek ökar, ökar också kravet på energi. Här har också mängden protein beaktats. Fodret innehåller 20 mg av färgpigmentet astaxantin, vilket är en syntetiskt tillverkad produkt som är identisk med den i naturen förekommande molekylen. En tidig start med detta foder minskar kostnaderna då slakten närmar sig.

 
5 mm och 7 mm slutuppfödningsfoder

Detta är vårt slutuppfödningsfoder för röding som väger 125 gram eller mera. Tack vare fytasentsym har detta högeffektfoder mycket lågt fosforinnehåll, men ändå tillräckligt för att tillfredsställa fiskens behov. Fodrens aminosyresammansättning är balanserad, vilket innebär att mängden kväve är så låg som möjligt. Fodret innehåller 50 mg/kg astaxantin.

 

Opti 5 mm och 7 mm slutuppfödningsfoder

Opti, som innehåller rikligt med fiskolja, är gjord för att optimera de för fisken naturliga och för människan hälsosamma fettsyrorna. Fodret innehåller 50 mg astaxantin per kg och skall ges åtminstone under de sista 500 gram som fisken växer före slakt (700-500g). Opti-konceptet innebär att de foder som fisken matas med i början innehåller mycket växtolja, medan man senare till stor del ersätter växtoljan med fiskolja. Tack vare detta är rödingen mindre beroende av marina råvaror än tidigare, utan att detta påverkar produktionsresultaten eller fiskens hälsofrämjande egenskaper för människan.

 

Produkterna för röding hittar du här.