Renar

Under senare år har det blivit vanligare med utfodring av renar. I flera renbeteslag har det blivit praxis att vinterutfodra i inhägnader. Det händer också att man för ut foder i terrängen. Detta kompletterande foder kan bestå av hö, ensilage eller det smakliga och mångsidiga Poron-Herkku som tillverkats för vinterutfodring.

Då man ger renar kompletterande foder måste man beakta att de är idisslande djur. Utöver hö och ensilage är också allfoder lämpligt vinterfoder. En bra vomfunktion är utgångspunkten för en lyckad utfodring. Ändringar i utfodringen ska ske småningom med tillvänjning under ett par tre veckor. Raisioagros Poron-Herkku är tillverkat för att tillfredsställa renars behov av energi, mineraler och vitaminer under vintermånaderna, då det är knappt om näring i naturen. Efter tillvänjningsperioden ges 1-1,5 kg Poron-Herkku/ren. Utsvultna renar kan få 0,5 kg Aseto-Melli vid behov som första hjälp. Till renar i inhägnader kan man under våren också ge Mullin-Herkku 2, som innehåller mera energi och protein än Poron-Herkku. Då dagarna blir längre stiger foderintaget och tillväxtpotentialen som en följd av hormonfunktionerna. Då kommer energi- och proteinutfodringen till nytta. När tillgången på protein ökar, ökar också vattnets betydelse. Proteinrika foder ökar behovet av vatten, och snön räcker inte längre till för att släcka törsten utan det behövs en uppvärmd vattenpost.

Det bör finnas ett tillräckligt antal platser där Poron-Herkku utfodras för att alla ska få del av fodret. Alla borde komma åt att äta samtidigt.  

De som fått Poron-Herkku har från år till år skördat framgångar i rentävlingar. I februari tog Jonkka guldpokalen i rentävlingarna i Uleåborg