Regnbågslax, lax och öring

Vita-yngelfoder

 

Vita-startfoder tillverkas av det italienska företaget Veronesi. Fodren är utarbetade så att de så bra som möjligt ska tillfredsställa ynglens proteinbehov. Vita-fodren innehåller även rikligt med fisk. Fodret tillverkas i storlekarna 0,2 mm-1,5 mm. De två minsta storlekarna är kross medan de övriga är micropellets av en mycket jämn kvalitet. 

 

Användning av Vita 0,2 mm under några dagar, beroende på temperaturen, max. en vecka. Beroende på förhållandena och rommens storlek kan startfodringen genast skötas med Vita 0,5 mm foder.

Vita-fodertabellen hittar du här.

 

Hercules 1,7 och 2,5 mm pellets för småfisk

Fodret är lämpligt för regnbågslax i storleken 15-70 gram och det sätter fart på tillväxten efter startutfodringen. Målet är inställt på den i yngelstadiet så viktiga proteintillväxten. Största delen av proteinet kommer från fiskmjöl. Fodret innehåller också hälsopaketet TOP3, som är speciellt planerat för Raisioaqua och som innehåller rikligt med C- och E-vitamin, betaglukan samt nukleotider.  

Hercules 3,5 mm tillväxtfoder

Hercules passar för regnbågslax i storleken 70-125 gr. Då fiskens storlek ökar, ökar också energibehovet. Mängden protein har inte heller glömts bort. Fodret innehåller 20 mg av färgpigmentet astaxantin, som är en syntetiskt tillverkad produkt och identisk med den i naturen förekommande molekylen. En tidig start med detta färgpigmentfoder minskar kostnaderna då slakten närmar sig.

Hercules 5 mm, 7 mm och 9 mm tillväxtfoder

Detta är flaggskeppet i vårt fodersortiment för regnbågslax som väger 125 gram och mera. Det är ett högeffektfoder med mycket lågt fosforinnehåll, men ändå tillräckligt för att tillfredställa fiskarnas behov. Fodrens aminosyresammansättning är balanserad, vilket innebär att mängden kväve är så låg som möjligt. Astaxantinhalten i fodret är 50 mg/kg.

Hercules OPTI 7 och 9 mm slutuppfödningsfoder


Hercules OPTI innehåller fiskolja som har en hög halt av de för människorna viktiga fettsyrorna EPA och DHA. Hercules OPTI 7 skall ges åt fisken åtminstone under de sista 500 gram som den växer före slakt. Fodret innehåller 50 mg astaxantin per kg.

Opti-konceptet innebär att de foder som fisken matas med i början innehåller mycket växtolja, medan man senare till stor del ersätter växtoljan med fiskolja. Tack vare detta är regnbågslaxen numera mindre beroende av marina råvaror än tidigare, utan att detta påverkar produktionsresultaten eller fiskens hälsofrämjande egenskaper för människan.

Med Opti-utfodringskonceptet produceras fisk som uppfyller Benella-brandets löften.

Hercules Plus, mera kött och rom

Hercules Plus är en foderinnovation för dagens regnbågslax. Foderinnovationen förbättrar fiskens tillväxt och ger fisk som producerar mera rom. I Hercules Plus 7 och 9 –fodren har förhållandet mellan fett och protein anpassats för dagens regnbåge. Fiskarnas tillväxttakt har ökat under de senaste 10 åren och de nya fodren svarar nu på fiskens näringsbehov bättre än förut. Odlingsförsöken har visat att med Plus –fodren producerar man mera kött och mera rom med en mindre mängd foder. Internationellt patent söks på Hercules Plus-innovationen. 


 

Vital Red 3,5 mm, 5 mm och 7 mm specialfoder 


Vital Red är ett specialfoder som ger fiskarna en god allmänkondition och som skall ges i perioder. Tillsatsen i Vital Red har skapats enbart för Raisioagro av DSM, som tillverkar bl.a. vitaminer och färgämnen.

Paketet innehåller:
- en stor mängd av C- och E-vitamin
- betaglukan som aktiverar ätarcellerna
- nukleotider som påskyndar celldelningen

I storlekarna 5 och 7 mm tillsätts också fytasenzym. Vital-programmet kan användas för fisk som väger 70 gram och mera (3,5 mm foder).

 

Foderbehovet för en Vital Red-kur beräknas enligt följande:

- Om dina fiskar äter 3,5 mm foder är mängden Vital Red -foder som behövs 35 % av fiskens biomassa.
- Om dina fiskar äter 5 mm foder är mängden Vital Red -foder 30 % av fiskens biomassa.
- Om dina fiskar äter 7 mm foder är mängden Vital Red -foder 20 % av fiskens biomassa.

 

Exempel:
Dina fiskar äter 3,5 mm foder och då Vital Red-kuren skall påbörjas har du 10 ton fisk. För en kur behöver du då 3 500 kg Vital Red. Denna mängd utfodras enligt vanlig tabell i sin helhet, varefter du fortsätter med vanligt foder.

 Mera information om Vital-fodren hittar du här

Hercules Ova 7 mm och 9 mm foder för moderfisk

 

Hela fiskodlingsnäringen baserar sig på friska moderfiskar av god kvalitet. Med Hercules Ova kan du producera sådana fiskar. Mängden råvaror från växtriket har minimerats, fodrets huvudsakliga proteinkälla är fiskmjöl. Hercules Ova innehåller mycket vitaminer, astaxantin och glukan. Utfodring med detta foder skall påbörjas i god tid före fiskarna blir könsmogna. Vi tillverkar också mindre storlekar på beställning. 

 

Mer detaljerade uppgifter om regnbågslaxfodren hittar du här.