Circuit Silver - foder för sik i recirkulationsodling

 

Circuit Silver-fodret är utvecklat för odling av sik i recirkulationsodling. Fodret är effektivt och skiljer sig något från de Silver-fodren som vi har för sikodling med traditionella metoder. Med hjälp av några specialtillsatser i Circuit-fodren påverkas vattenkvaliteten i recirkulationsodlingen och därmed förbättras bassänghygienen.

Bassänghygienen har en stor betydelse för odling i recirkulation, eftersom man där håller en högre fisktäthet i bassängen än i traditionell sikodling. Då bassänghygienen förbättras mår fiskarna bättre och tillväxten blir snabbare.

Då temperaturen i odlingen ständigt är optimal hålls tillväxthastigheten på en mycket hög nivå. En snabb tillväxt, en temperatur som är varmare än i naturliga förhållanden och en hög fisktäthet skapar specialbehov på innehållet av vitaminer och spårämnen i fodret. I Circuit Silver-fodret har dessa faktorer getts speciell uppmärksamhet.

Circuit Silver-fodret har redan använts med framgång under flera års tid. Användarnas erfarenheter bekräftar att fodret håller vad vi lovat. Mest av allt har kunderna reagerat på att vattenkvaliteten förbättrats då man börjat använda Circuit-foder. Då vattenkvaliteten förbättras, förbättras också helhetsresultatet.

 

Här hittar du tabellen över Circuit Silver-foder för sik och övriga foder för sik.