Circuit White - gös- och störfoder för recirkulationsodling

 

Circuit White är ett foder som är speciellt utvecklat för intensivodling av gös och stör. Fodret är verkligt effektivt, eftersom det skiljer sig från traditionella foder vad gäller innehållet av fett och protein. Circuit White innehåller marina råvaror, till skillnad från vissa andra fiskfoder, där man använt vegetabiliska råvaror för att få ett billigare pris.

 

Tack vare det höga energiinnehållet och fodrets goda smältbarhet räcker det fast man ger en mindre mängd av detta foder. Odlarna har redan märkt att man kan uppnå mycket god tillväxt med en låg foderkoefficient då man är noggrann med utfodringsmängden. Detta leder naturligtvis också till att vattnet i bassängen hålls renare.

 

Då vi började utveckla detta foder utgick vi från gösens och störens naturliga föda. Om man lämnar bort vatten från den naturliga födan, d.v.s. fisk, insekter och andra akvatiska organismer, märker man att det blir kvar en produkt med högt proteininnehåll och måttligt med fett. Circuit White-fodret är planerat så att förhållandet mellan protein och fett är ungefär detsamma. Eftersom torrfoder inte innehåller mer än drygt 5 % vatten är det mycket effektivare än naturlig föda. Därför skall också Circuit White-fodret användas försiktigt och ges i lämplig mängd enligt rådande förhållanden.

 

Circuit White innehåller följande specialråämnen, som är bekanta från våra hälsofoder:

  • höga vitaminhalter
  • betaglukan
  • TOP3, som stärker fiskens hälsa

 

Närmare information om fodren hittar du i broschyren om Circuit White-foder för gös och stör. Också vår kundbetjäning hjälper dig gärna!