Råg

För att rågodling ska vara lönsam, räcker det inte enbart med en mängdmässigt stor skörd. Även kvaliteten måste vara tillräckligt bra, för att rågen ska kunna användas som råvara i välsmakande rågprodukter. Detta innebär att rågen ska vara jämnt fullmogen, ha tillräckligt bra hektolitervikt och falltal, vara felfri i den organoleptiska bedömningen och fri från mjöldrygor vid tröskningen.

Sådd

Om man använder gårdens eget utsäde, lönar det sig att beta detta med ett medel som har effekt på snömögel, t.ex. Baytan Universal -vätska:

• Råg är avvikande från andra sädesslag en korspollinerande växt, vars sorter uppvisar en tillbakagång om man år från år sår med eget utsäde. Det lönar sig att ofta förnya utsädet av populationssorterna; utsädet av hybridsorterna ska förnyas varje år.

• Råg måste sås relativt tidigt så att broddskjutningen får ca tre veckor på sig. Idealet är att rågen hinner bilda tre sidoskottsämnen redan på hösten. Bästa tiden för sådd infaller vanligen 20.8–5.9, optimala datumet är 25.8. Om den lämpligaste tiden för sådden drar ut på tiden in i september, lönar det sig att öka mängden utsäde.

Odlingsteknik för hybridråg

• Utsädet säljs i enheter. En enhet motsvarar en miljon grobara kärnor.

• Rekommendation för utsädesmängden: 2–3 enheter/ha (ca 70–100 kg).

• Liten mängd utsäde (2–2,5 enheter/ha): under goda groningsförhållanden och vid tidig sådd, i t.ex. plöjd träda, vid sådd efter oljeväxter eller ärter o.d.

• Stor mängd utsäde (2,5-3 enheter/ha): vid dåliga växtförhållanden och när såningstiden senareläggs. Det lönar sig att öka mängden utsäde också om det finns stora mängder växtavfall på marken.

• I början av stråskjutningen, i tvåknoppsskedet (31–32) ogräsbekämpning + 1 l CCC, också en liten tillsats av Sonis (max. 0,1–0,2 l) kan övervägas. Ett annat alternativ är att bespruta med enbart Sonis 0,4 liter i detta skede.

• Vid behov en andra bekämpning: Sonis 0,2–0,3 l i skede 37 (flaggbladsskedet). I den här behandlingen kan man tillsätta medel mot sjukdomar, om sjukdomstrycket bedöms vara stort.