Pulvermineraler

Pihatto-Melli kan användas både sommar och vinter

Pihatto-Melli passar alla nöt både i stallutfodring och på betet. Pihatto-Melli har rikligt med lättabsorberad kalcium och magnesium.

Pihatto-Melli kan hållas fritt tillgängligt för mjölkande kor, eftersom det är en helmineral, och därför föreligger ingen fara för överkonsumtion. Fodret kan inte ges till sina kor, eftersom det har för hög kalciumhalt. Storleken på robotgivan till mjölkande kor beror på basutfodringen, i spannmål-koncentratutfodring är den 200-300 gram i medeltal per ko och dag.

En mjölkbesättningsgård behöver inga andra mineraler till ungdjuren, om korna får Pihatto-Melli. Det passar också för både kvigor och köttnöt. Kalciumhalten är tillräckligt hög för unga djurs behov. Behovet är i medeltal 100-200 gram om dagen.

Effektivt magnesium också under sommarutfodringen

Med finländsk utfodring är det skäl att kolla att fodergivan innehåller tillräckligt med magnesium året om, eftersom de stora kaliummängderna som ensilaget för med sig försvagar magnesiumupptaget.

Pihatto-Mellis magnesium-mängd är på samma nivå som hos betesmineralerna. Det finns tillräckligt med kalcium också för behoven hos växande nöt. Det finns också tillräckligt av natrium som är viktigt för nöt. Pihatto-Melli innehåller melass, som binder damm och förhöjer smaken.

Pihatto-Melli sammansattes ursprungligen på blandfodergårdarnas önskemål.

Blandfodergårdar använder för det mesta helmineral, och därför är Pihatto-Melli ett utmärkt tillskott i fullfoder.