Produktutbud

Till produktutbudet hör mineraler, koncentrat, halvkoncentrat och allfoder för följande djurslag:

  • Kor, kalvar och köttnöt
  • Suggor, smågrisar och slaktsvin
  • Höns och broilrar
  • Renar
  • Regnbågslax, lax, öring och sik

Raisioagro saluför också högklassiga produktionstillbehör till mycket konkurrenskraftiga pris och leveransvillkor. Vi utvidgar kontinuerligt vårt utbud av produktionstillbehör och i utbudsbesluten lyssnar vi till våra kunders behov och önskemål, då vi beställer in varor.

Du kan behändigt beställa både foder och produktionstillbehör i vår nätbutik eller av din egen kundansvariga. Produkterna levereras till hemadressen per post eller av en transportfirma. Genom att göra stora engångsköp får du en betydande inbesparing i frakten.

Fortsätt till nätbutiken här