Raimix-potatisfoder är en förmånlig energikälla för nöt

Raisioagros Raimix-potatisfoder är en energirik foderkomponent som innehåller smältbara fibrer. Potatisfodern är en blöt biprodukt från potatisstärkelseindustrin och levereras från Kumo och Lappo. Under potatissäsongen kan man få pulpan från mitten av augusti till november. Produkten levereras med långtradare till gårdarna.

Raisios Raimix-potatisfoder är en effektiv och förmånlig energikälla i utfodringen av både mjölkkor och köttnöt. Den är prismässigt mycket förmånlig och i utfodringen ersätter den spannmål och andra energikällor. I foderstaten är potatispfodergivan 6-12 kilo, dvs. 1-2 kilo torrsubstans/djur om dagen.

Potatisfodern har en angenäm doft och liknar potatismos. Det är lätt att hålla potatisfodern färsk, eftersom den står sig utan täckmaterial tack vare mjölksyrajäsningen. Fodern kan användas som sådan och passar utmärkt som täckmaterial för andra färska komponenter, vilket sparar på plastkostnaderna.