Pelleterade mineraler

Melli är en satsning på djurens hälsa och produktion

Betydelsen hos mineralutfodring som främjar hälsa växer i takt med att produktionen stiger.  Med hjälp av den smakliga Melli-mineralen kan man trygga djurets behov av alla mineraler och spårämnen i varje produktionsskede. Melli-fodrens näringssammansättning är välbalanserad för att negativ samverkan mellan mineralerna inte ska uppstå. Alla råvaror i Melli har valts enligt ett så gott biologiskt värde som möjligt.

Det biologiska värdet avspeglar mineralernas och spårämnenas relativa användbarhet. Det biologiska värdet mäts med djurprov genom att man mäter hur stor andel av mineralerna som stannar i djurkroppen.

Mineraler för varje behov

Melli-pelleten blev mjukare

Bland Melli-mineralerna finns en lämplig komplettering för olika slags behov. De gryniga och smakliga Melli-fodren ges enligt laktationsskedet. Den mjöliga Pihatto-Melli-fullmineralen kan finnas fritt tillgänglig. De pelleterade Melli-produkterna har gjorts mjukare med smakligt blålusernmjöl som bärmaterial.

Det smakliga och gryniga Lypsy-Melli platsar i utfodringen av kor både under betesperioden och under stallutfodringen. Det innehåller rikligt med magnesium, natrium och kalcium. Lypsy-Melli Plus innehåller också organiskt selen och mera E-vitamin och biotin, och därför är det ett mycket lämpligt mineral sommartid. De gryniga Melli-fodren har fått en tillsats av blålusernmjölk som gör dem mjukare och korna äter det med god aptit.

De mjöliga Pihatto-Melli -fodren är lämpliga i fri utfodring och i blandutfodring. Pihatto-Melli innehåller ingen fosfor, som det gärna blir för mycket av i synnerhet i blandfoderutfodring med mycket ryps och eventuellt stärkelsedrank.

Tunnu-melli för sintiden

Foderstaten för sina kor innehåller nästan alltid för mycket kalium. I ensilageutfodring får korna en flerfaldig mängd kalium över behovet. Detta ökar behovet av magnesium, eftersom rikliga mängder kalium hindrar magnesiumupptaget, och då kan magnesiumbristen utlösa en sänkning av kalciumnivån och leda till kalvningsförlamning.

 Mineralfodren för laktationsperioden innehåller mycket magnesium, men de har också vanligen en alltför hög natriumhalt för sina kor. Utfodring med extra mängder salt borde undvikas under sintiden, eftersom salt leder till svullnad som ökar risken för juverödem. Svullnad är inte heller bra för klövarna. Natriumnivån i Tunnu-Melli är rätt avpassad för sina kors behov och ökar därför inte risken för svullnad.

För sina kor är 200 g Tunnu-Melli/dag en lämplig giva. Ensilagets kvalitet påverkar i någon mån behovet. Tabellen nedan visar ett exempel på mineraler i en dagsgiva ensilage och Tunnu-Melli i förhållande till behovet. Inte alla mineraler i ensilaget är absorberbara.

Tillgången på mineraler i ensilaget i % av behovet under sintidsprepareringen.

    Tunnu-Melli 200 g
Kalcium 75-100 % 5-10 %
Fosfor 75-100 % 15-25 %
Magnesium 40-50 % 60-80 %
Natrium 10% 90-100 %
Kalium 400-500 % -

Tunnu-Melli som Top-Dressing -utfodring

Tack vare Tunnu-Mellis nya sammansättning har pelletarna blivit mjukare. Det smakliga mineralfodret är lätt att ge enligt kons behov. I avdelningen för sina i lösdriftstall kan Tunnu-Melli ges ovanpå ensilaget en gång om dagen. Tunnu-Melli platsar inte i fri utfodring, eftersom kor som får begränsade mängder foder kan konsumera onödigt mycket Tunnu-Melli.