Pastor och bolus kompletterar en balanserad utfodring

En balanserad utfodring är den grundläggande förutsättningen, då man vill förbättra kornas livskraft. I synnerhet vid kalvningen sjunker kons motståndskraft, och olika slags produktionssjukdomar kan sänka produktionen eller till och med leda till utmönstring.

Akuta problem kan lindras med hjälp av Raisioagros pastaprodukter och bolus. Melli-produkterna ger korna välmående, därför lönar det sig att ta dem med i utfodringen.

Latent kalvningsförlamning, sur vom, dålig aptit, utfodringsstörningar, ketos och fertilitetsstörningar beror delvis på utfodringen och kan förebyggas med en korrekt sammansatt foderstat. Den typiska sänkningen av kalciumhalten i blodet vid kalvningen kan förebyggas med Correct Calsipro-pasta eller med Bovicalc-bolus. Mellimineralerna fungerar som stödande utfodring också tillsammans med pastorna. Vid laktationsstarten har korna ofta problem med sur vom främst därför att stärkelse- eller sockernivån stiger i fodergivan. Opti-Melli förebygger problem med sur vom och då blir akuta problem sällsynta. Akuta fall av sur vom kan snabbt lindras med Correct kombination pasta. Vommikroberna kan återupplivas med Correct Vomkick pasta, om det förekommer vomstörningar, kon är sjuk eller om hon haft en svår kalvning. Medlet fungerar också bra som första hjälp vid ketos.

Energibrist efter kalvningen kan leda till latent eller akut ketos. Kon kan vara vissen och ha dålig aptit. Propylenglykolen i Aseto-Melli förebygger latent ketos och aptitlöshet. Akuta situationer kan underlättas med hjälp av Correct Energi pasta, som snabbt höjer sockerhalten i blodet. I samband med kraftig diarré kan man som första hjälp ge kon hennes egen "koltablett" Correct Akta, som lugnar ner tarmen.