Oljeväxter

På grund av sitt goda förfruktsvärde och sina jordförbättrande egenskaper kan oljeväxterna rekommenderas i växtföljden. De uppfyller också kraven på växttäcke vintertid, eftersom stubben lätt kan bearbetas efter vintern. En annan fördel är att oljeväxterna kräver mindre lagringsutrymme och transportkapacitet än spannmålen. För att odlingen ska lyckas, är det viktigast att skapa en bra såbädd och därigenom trygga uppkomsten.