Nyttiga länkar till växtskydd

Bifogat nyttiga länkar till samarbetspartners och myndigheter

Myndighet som övervakar växtskyddsmedel:
www.tukes.fi

Växtskyddsregistret:
http://www.tukes.fi/fi/Rekisterit/Kasvinsuojeluainerekisteri/

Lantbrukets forskningscentral:
https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/mtt

Aktuellt om MTT:s forskning:

https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/mtt/mtt/tutkimus

Växtskyddsföreningen:
http://www.kasvinsuojeluseura.fi/

Bayer:

http://www.bayercropscience.fi/

Kommissionens förordning nr 1881/2006 om bl.a. mögeltoxiner i spannmål
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fi/oj/2006/l_364/l_36420061220fi00050024.pdf