Mera mjölk och fett med Raisioagros foderinnovation

 

Benemilk®-fodren höjer mjölkproduktionen och förbättrar halterna. Dessutom förbättrar de nya Benemilk-fodren utnyttjandet av näringsämnena i kofodret.

Läs mer

 

Pasta och bolus

Kundansvariga