En lyckad utfodring leder till goda resultat

De finländska kornas medelproduktion har stigit med nästan 2500 kilo under de senaste två årtiondena.

Var sjunde besättning i kokontrollen producerar över tiotusen kilo. Produktionsökningen förutsätter en allt större satsning på god miljö för djuren och utfodring som främjar livsdugligheten. I samband med att man sammanställer foderstaten lönar det sig att beakta mjölkhalterna, eftersom prissättningen av mjölken i huvudsak baseras på protein- och fetthalt.

Eftersom gårdarna växer i storlek, externaliserar allt fler mjölkproducenter kraftfodren till foderfabrikerna. En enkel utfodring och god djurhälsa lockar för sin del producenterna till optimerad allfoderutfodring.

Raisioagros foderprogram innehåller tre olika produktserier enligt de mål som mjölkgården har. Benemilk -serien siktar mot hög avkastning och dessutom mot bättre livskraft hos djuren. Syftet med Pro-Maituri -serien är först och främst goda halter. Med Opti-serien optimerar man utfodringskostnaderna, arbetsinsatsen och produktionseffektiviteten.