Minneslista för den nya odlaren

Raisio är Finlands största förädlare av spannmål och oljeväxter och den äldsta i gemet med kontraktsodling. Flera mottagningsplatser, användningen av många olika slags spannmål, oljeväxter och baljväxter gör Raisio till ett mångsidigt, flexibelt och kostnadseffektivt alternativ för odlarna. Avräkning för partierna betalas direkt till odlarna.

Vill du bli kontraktsodlare...? Gör så här:

Bekanta dig med Raisioagros odlingsanvisningar, kontraktsvillkor, mottagnings- och kvalitetskrav och prissättning.

Om du vill teckna kontrakt på odlingsväxter, ta kontakt med din kundansvariga eller sänd e-post till adressen. viljat@raisio.com

Skriv in ditt namn, dina kontaktuppgifter och ditt intresse för kontraktsodling, så tar vi kontakt med dig.

Fördelarna med kontraktsodling

1. Marknad för skörden

 • Vi tar hand om din skörd så bra som möjligt.

2. Odlaren får ett konkurrenskraftigt pris

 • För direkta spannmålsleveranser debiterar vi inget förmedlingsarvode utan odlaren får hela priset.
 • Vi använder spannmål i jämn takt hela året, och därför är vårt pris allid konkurrenskraftigt.

3. Utveckling av primärproduktionen

 • Vi satsar på utveckling av odlingsteknik.
 • Vi beaktar miljöaspekterna och en hållbar utveckling.
 • Vi utarbetar odlingsanvisningar alla år och beaktar nya sorter och ny odlingsteknik.
 • Med hjälp av våra utsädesproducenter tar vi fram nya sorter för odling.
 • Under odlingssäsongen sänder vi textmeddelanden om t.ex. olägenheter som leder till växtskyddsåtgärder.

4. Mångsidig prissättningsmodell

 • Möjlighet att fastställa priset för levererade partier till dagspris.
 • Odlingskontrakt till fast pris.
 • Medelpriskontrakt.

5. En mångsidig spannmålsanvändare

 • Vi tar emot flera spannmålsslag och därför tar vi också emot partier för annat ändamål, om t.ex. ett parti maltkorn eller brödvete måste kasseras. Därför är mottagningen smidig och odlaren behöver inte kontakta någon ny uppköpare av partiet.
 • Raisio har flera mottagningsställen på olika håll i landet.

6. Mottagningsmöjlighet under tröskningssäsongen.

 • Vi tar emot spannmål under tröskningssäsongen, vilket underlättar lagringen för odlarna vid den mest brådskande tiden.

7. Agromagasinet-tidningnen

 • Tidningen Agromagasinet kommer ut två gånger om året och den innehåller aktuella artiklar för våra odlare.

8. Förhandsprov-service

 • Analyser av kontraktsgrödorna är gratis för våra kontraktsodlare.
 • Dessutom har våra kontraktsodlare möjlighet till förmånliga grobarhetstest för utsädet.

9. Viljalaari nätservice

 • Vår nätservice fungerar interaktivt och i realtid.
 • Interaktivitet betyder att odlaren kan fylla i t.ex. kontraktsblanketter på Internet, och därifrån sänds de till Raisios system.
 • Realtid betyder att de uppgifterna om förhandsproven förs över till nätet vartefter analyserna blir klara.
 • Dessutom förs mottagna partier med mängd- och kvalitetsuppgifter över till nätet liksom också avräkningsuppgifterna.
 • Leveranstider kan bokas via Viljalaari.

10. Försäljning av produktionstillbehör

 • Vi säljer gödsel, växtskyddsmedel och utsäde till ett mycket konkurrenskraftigt pris.
 • I vårt utbud finns specialgödselmedel och nya utsädessorter.

11. Övriga tjänster

 • Vi erbjuder våra kontraktsodlare service som gäller branschen till ett förmånligt pris, t.ex. Internet-vädertjänst och transport av spannmål.
 • Kontraktsodlaren får alltid individuell service.