Miljö

Miljöbelastningen av fiskodling har minskat kraftigt under de senaste tio åren. Fiskodlingens  andel av vattendragens totala belastning i Finland var år 2012 endast 0,9 %  av kväve- och 1,8 % av fosforbelastningen. Fiskodling är också ett effektivt sätt att producera protein för oss människor. På dessa sidor hittar du  nyttig information om miljöfrågor och fiskodlingens ekologi.