Nuolu-Melli mineraler för kor och ungdjur

Nuolu-Melli -mineralserien underlättar utfodringen särskilt i lösdrift. Den smakliga och melasserade mineralhinken är lätt att placera i avdelningar för sinkor, mjölkkor eller växande nöt. Serien har också kalcium- och magnesiummineraler och ett eget specialmineral för sinkor.

Nuolu-Melli -produkterna innehåller spårämnen och vitaminer utöver mineralerna och särskild näring, t.ex. anionsalter för sinkor och zeoliter för betet. En del av mineralerna och spårämnena har tillsats i organisk form.

Särskild mineral för sinkor

Mineral- och vitaminutfodringen av sinkor är ofta svår att ordna i lösdrift. Nuolu-Melli Umpi är sinkornas egen mineralhink, som innehåller mineraler, spårämnen, vitaminer och anionsalter. I den nya smakliga mineralhinken finns alla näringsämnen som kon behöver utöver ensilage. Håll den därför alltid inom räckhåll för sinkorna. Den smakliga melassen ser till att mineralen blir konsumerad. En ko som går i sin får normalt inget kraftfoder alls och därför måste mineralfodret också innehålla alla vitaminer och spårämnen. Det räcker med en konsumtion på 100-150 g/dag och ko.

Nuolu-Melli Umpi innehåller så mycket som 4500 mg E-vitamin/kg och 60 mg selen/kg och därför behövs ingen särgiva av dessa komponenter för motståndskraftens skull. En del av selenet och zinken är i organisk form. E-vitaminet sänker risken för kalvningsförlamning och kvarbliven efterbörd hos den kalvande kon.

Nuolu-Melli Umpi innehåller anionsalter, som konstaterats minska risken för kalvningsförlamning. Vid sidan av kalcium- och kaliumhaltigt grovfoder har man nytta anionsalter. Magnesiumklorid och kalciumsulfat fungerar som anionsalter och med dessa har anion-katjonbalansen nått nivån -500 meq/kg. Anionsalter borde inte längre ges under laktationsperioden och därför är det lämpligare med Nuolu-Melli Kalsium i avdelningen för mjölkkor. Nuolu-Melli Umpi kan ges både mjölkande kor och dikor före kalvningen.

Nuolu-Melli Kalsium till mjölkkor och växande djur

Det kalciumhaltiga Nuolu-Melli kan ges som mineralfoder till kor i lösdrift under laktationen. Det kan också ges till digivande dikor, ungdjur, får och hästar. Produkten innehåller också A-, D- och E-vitaminer och spårämnen. En del av kalciumet är i kelatform vilket gör absorberingen effektivare. Smaklig melass ger också vommikroberna energi.

Nuolu-Melli Magnesium på betet

Nuolu-Melli för betet innehåller rikliga mängder lättabsorberat magnesium som till viss del är i form av kelat. Dessutom innehåller produkten zeolit som balanserar upp den ammoniakbelastning som proteinhaltigt gräs utgör.

Mjölkkors behov av Nuolu-Melli beror på baskraftfodret. Fastän man utfodrar med allfoder kan man ha en hink i koavdelningen. Då räcker det med 50 g/dag. Om man utfodrar med spannmål-halvkoncentrat behövs 150-200 g/dag. Om kraftfodret är enbart spannmål+ ryps, behövs 150-200 g Nuolu-Melli + 150 g Pihatto-Melli. För ungdjuren räcker det med en mindre mängd.

Alla Nuolu-Melli-hinkar är tillslutna med folie, vilket garanterar en hållbarhet på 12 månader.