Utfodringens målsättning

Utfodringen av fisk är en av de viktigaste om inte den viktigaste enskilda faktorn för att man lönsamt skall kunna odla fisk. En lyckad eller misslyckad utfodring återspeglas bland annat på fiskarnas välfärd, behovet av arbetskraft, ekonomi och miljö.

Utfodringen bör alltså skötas av de personer som är mest motiverade och kan mest. huvudmålet i utfodringen som man inte skall kompromissa om är:

  • Att fylla fiskarnas näringsbehov
  • En lämplig utfodringsmäng utgående från rådande förhållanden och fiskens storlek
  • minimering av överutfodring och miljöbelastning

De ovannämnda punkterna är på sätt och vis också beroende av varandra. I alla tre punkter är det kritiska att ge rätt mängd foder. På våra internet sidor under rubriken navigering finns; såhär lyckas du med utfodringen, där behandlas närmare vad man bör beakta för att lyckas med utfodringen.