Leveransanvisningar

Mottagningstidtabell

För att undvika rusning måste överenskomna leveranstider följas. Given leveranstid avser tiden då man anländer till provtagningen.

Leveranstider fördelas till jämna klockslag kl. 7.00 - 14.00 (provtagningen stänger kl. 14.45).

Fastän det är överenskommet att ett spannmålsparti ska levereras till Reso, kan partiet hänvisas antingen till Raisios siloanläggningar i Nådendals hamn efter provtagningen.

Spannmålspass

Då spannmåls- eller oljeväxtpartier levereras till Raisios anläggningar ska de åtföljas av spannmålspass. Av spannmålspass framgår leverantör och uppgifter om partiet.

Skriv ut en spannmålspass från filen här invid.

Spannmålspass