Leverans av spannmål till Raisioagro

Vi köper spannmål, oljeväxter och bondböna direkt av kontraktsodlarna. Vi ingår avtal om leverans av spannmålen till Raisio på vissa kvalitets- och prisvillkor. Enligt behov och omständigheter köper vi också spannmålspartier utan kontrakt.

Bjud ut spannmålen till försäljning

Hör dig för om möjligheten att sälja spannmål och oljeväxter till Raisioagro av din kundansvariga på orten.