Laktationsökningen

Utfodring  under laktationsökningen

2-4 veckor efter kalvningen har kon sitt mest utmanande skede med avseende på hälsa, produktionsförmåga och fruktsamhet. Balanserad utfodring kan få detta kritiska skede att utfalla väl.

Då man planerar foderstaten för den tidiga laktationen borde maximering av ätförmågan ha prioritet. Fodrens kvalitet och sammansättning, utfodringsrutiner och omständigheter liksom produktionsnivån inverkar på hur mycket kon äter.

Då kraftfodergivan blir större, ökar totala intaget av torrsubstans, fastän intaget av ensilage skulle minska en aning. Kraftfodrets sammansättning inverkar på hur foderintaget utvecklas. Korna äter helst mångsidigt fiberrikt kraftfoder. Med hjälp av smakliga och mångsidiga kraftfoder kan man snabbt öka foderintaget till målmängden utan vomstörningar. I spannmålsutfodring underlättar Opti Melli vomverksamheten.

En tumregel för kraftfodermängden är att denna ska vara en tredjedel av den potentiella dagliga mjölkproduktionen. Med andra ord borde en ko som mjölkar 45 kilo ha en kraftfodergiva på 15 kilo. Ensilagets smältbarhet inverkar på kraftfodernivån.

Protein och glukos i balans

Eftersom intaget av torrsubstans släpar efter i början av laktationsperioden, lönar det sig att höja proteinhalten i fodergivan under laktationsökningen till en högre nivå än under stabiliserad produktion. Målet kan vara att råproteinmängden ska vara ca 18 % av torrsubstansen under veckorna efter kalvningen.

Den negativa energibalansen under början av laktationsperioden försämrar kornas fruktsamhet.

En höjning av blodets glukosnivå vid tiden för kalvningen och efteråt bromsar mobiliseringen av vävnadsfetterna. Då glukosnivån höjs förbättras fruktsamheten. Propylenglykol är en effektiv tilläggsglykolkälla speciellt i början av laktationen. Aseto-Melli är en utmärkt propylenglykolkälla för kor under laktationsökningen, om baskraftfodren inte innehåller tillräckligt med propylenglykol.

Mineraler, spårämnen och vitaminer

Med en balanserad utfodring av mineraler, spårämnen och vitaminer kan man förebygga sjukdomar och trygga en störningsfri produktion och fruktsamhetsfunktion. Vissa spårämnen och vitaminer förbättrar kornas stresstålighet och immunförsvar. Betydelsen av en tillsats av E-vitamin ökar i synnerhet i laktationsutfodringen av högproducerande kor.

Det lönar sig att ge Lypsy-Melli eller Pihatto-Melli till alla kor under laktationsökningen, för att latent kalciumbrist som är vanlig efter kalvningen ska kunna förebyggas. I allfoderutfodring är behovet av tilläggsmineral ringa eller inget alls, då kraftfodergivan nått maximal nivå. I spannmålsutfodring är det skäl att ge mineralfoder under hela laktationen.