Kväve

Kvävet finns i proteinerna

100 gram protein innehåller 16 gram kväve. Av detta får vi förhållandetalet 6,25 (100 : 16 = 6,25), vilket också är det tal man använder då man bestämmer kvävehalten i fodren. Om du dividerar den totala mängden protein med 6,25, får du alltså den totala mängden kväve som fodret innehåller.

Laxfiskar har normalt ett proteininnehåll på ca 17 procent av sin totalvikt. Detta innebär att ett kilogram fisk består av ca 170 gram protein och således 27,5 gram kväve (  170 : 6.25 = 27,5).  Vi kan alltså konstatera att fisken binder 27,5 gram kväve per kilogram tillväxt.

Fiskens proteinhalt och köttets uppbyggnad är för det mesta konstant. Med detta menas proteinernas aminosyresammansättning och således också innehållet av kväve i dessa.

Fodrens kväveinnehåll är litet

Fiskarna behöver olika aminosyror i ett visst förhållande för att kunna bygga upp köttet. Om det finns ett underskott av någon aminosyra, kommer fisken att bilda mindre muskelvävnad. I dag känner man mycket noggrant till fiskarnas behov av olika aminosyror. Dessutom vet man också mycket exakt innehållet av de olika aminosyrorna i fodret. Tackvare detta kan man också skapa ett foder med det rätta inbördes förhållandet av olika aminosyror genom tillsats av syntetiska aminosyror.

Då detta blev möjligt skars överloppsdelen av protein bort från fodren, utan att tillväxten för den skull skulle ha blivit lidande. Samtidigt sjönk alltså fodrens kväveinnehåll och miljöbelastningen från fiskodlingen minskade. Då vi talar om optimering av aminosyrebalansen betyder det att man genom tillsats av syntetiska aminosyror kan tillverka ett foder med lägre proteininnehåll som är balanserat så att proteinerna utnyttjas så bra som möjligt.

Av de foder fisken äter under sin livscykel utgörs den största delen av s.k. tillväxtfoder. kvävehalten i dessa är i allmänhet endast 5,7-6,4 %, med andra ord ca 60 gram per kilo foder).

Den kvävebelastning som kommer från fiskodlingen, kommer från att proteinernas byggstenar, aminosyrorna, bryts ner. Största delen av det kväve som inte binds i fiskkroppen, kommer ut via fisken gälar (75-90 %).