Kundtidningar

AgroMakasiini / AgroMagasinet

Kundtidningen AgroMagasinet som riktas till husdjursproducenter och växtodlare är ett nytt faktapaket för Raisioagros kunder och intressenter. Tidningen utkommer fyra gånger per år, i mars, april, september och december.

Målet med tidningen är att den ska ge producenterna den allra färskaste informationen om branschen, praktiska erfarenheter från gårdarna och aktuella tips och råd om utfodring och om andra produktionsinsatser.

Vi sänder tidningen gratis till alla producenter och intressenter som finns i Raisioagros kundregister. Den svenskspråkiga versionen, AgroMagasinet, utkommer omkring en vecka efter den finska. Båda tidningarna kan också läsas på nätet.

AgroMagasinets ansvariga chefredaktör är Marjo Keskikastari, marjo.keskikastari@raisio.com.

Beställning och avbeställning av tidningen: Anne Aura, anne.aura@raisio.com  tfn 044 782 1246 eller på sidan Ge feedback.

AquaMakasiini / AquaMagasinet

I Finland utkommer ingen annan facktidskrift som handlar enbart om vattenbruk och om yrkesfakta från branschen. AquaMagasinet, tidigare Vid Kass Kanten, har enligt kundundersökningar stigit till den kanske betydelsefullaste facktidskriften i vattenbruksbranschen.

Tidningen behandlar foderärenden, fiskhälsa, fiskutfodring och -uppfödning, praktiska erfarenheter från uppfödningsanläggningar och ofta också nyheter om vattenbruksläget i världen. Tidningen är gratis och sänds till alla som vill ha den bland de kunder som är registrerade i vårt kund- och inressentregister. Tidningen kan också läsas elektroniskt på våra Internetsidor.

Redaktör/redaktionssekreterare är Tomi Kantola, 050 65 304. Du kan beställa/avbeställa tidningen också på Ge feedback -sidan.