Kontraktsvillkor

Kontrakts- och kvalitetsvillkor för odlingsgrödorna

Raisioagro Ab:s kontraktsvillkor för den kommande skördesäsongen 2015 har publicerats, läs mer om länken ner. Förfrågan om odlingsvillighet har sänts ut till alla nuvarande kontraktsodlare. Ta kontakt med din kundansvariga, om du inte fått något e-postbrev.

I filen här intill kan du bekanta dig med "Almänna anvisningar för leverans av odlingsgrödor 2015". I handboken hittar du mottagningskrav för spannmål och oljeväxter till grundpris, principerna för god hygien, allmannä anvisningas för mottagning, värden som analyserna fastställer och information om analysmetoderna. Tabeller för kvalitetsprissättning finns inte i handboken, men däremot på prissidan för spannmål.

Kontrakts- och anskaffningsvillkor för skördeåret 2015

Allmänna anvisningar för leverans av odlingsgrödor 2015