Kontraktsodlaren

 

Raisios kontraktsodling har långa traditioner. Den började för 75 år sedan då odlarna i Egentliga Finland tillsammans grundade en kvarn för att mala veteskörden från odlarnas åkrar. Senare under 1950 -talet togs också maltkorn och oljeväxter med bland kontraktsgrödorna.

 

Raisios kontraktodlingsverksamhet är ett banbrytande samarbete mellan industrin och lantbrukarna i Finland. I dag täcker vår verksamhet nästan hela Finland.

 

Kontraktsodling innebär att Raisioagro och kontraktsodlaren tecknar ett kontrakt, där odlaren förbinder sig till att producera en viss gröda under överenskomna villkor för kvalitet, pris och leverans, och Raisioagro förbinder sig till att köpa skörd som uppfyller villkoren. Antalet odlingskontrakt beviljas utgående från enheternas behov.

 

Kontraktsodlingen ger odlaren en möjlighet att sälja sin skörd direkt till det förädlande företaget. Kontraktsodling erbjuder odlaren konkurrenskraftiga och säkra prisalternativ för leveransen av odlingsgrödorna. 

 

Raisioagros produktion av utsäde omfattar själva produktionen av utsäde för spannmål och oljeväxter och packningen av utsädet. Packningen av utsädet sker i huvudsak i vårt andelsbolag Vihervakka Oy i Pöytyä. Vi tecknar kontrakt för odling av utsäde samtidigt med normala odlingskontrakt.