Raisioaquas kontaktuppgifter

Försäljning i Finland och export:
 
Försäljningsdirektör Tomi Kantola, 050 65 304
Distriktförsäljningschef Thomas Ginström, 0500 329 061
Marknadsföringschef Juha-Matti Mäkelä, 040 541 1973
Utvecklingschef Knut-Olof Lerche, 050 591 7180
Produktchef Susanna Airaksinen, 040 513 9194
Kundansvarig Pia Patron, 044 781 9059
(beställningar, leveranser, fakturor)

 
Exportförsäljning:
Distriktexportchef Aleksei Ivanov, 044 770 6928
Exportassistent Pirjo Sundberg, 044 782 1262
Exportassistent Eva Purhonen, 050 386 4311
 
 
E-post: förnamn.efternamn(at)raisio.com