Instruktioner

Förhandsprov

De som tecknat kontrakt med Raisioagro Ab på spannmål och oljeväxter kan sända prov för analys till Ravintoraisios spannmålslaboratorier i Reso och Nokia. Proven analyseras i huvudsak i laboratoriet i Reso, med undantag för grynhavre som analyseras i Nokia.

Förhandsprov av maltkorn och grynhavre är obligatoriska. Av andra spannmål, oljeväxter, bondböna och foderärter kan man sända förhandsprov, om det verkar som om partiet inte uppfyller mottagningskraven. Vi rekommenderar att förhandsprov sänds redan på hösten, så att analysresultaten finns till hands då man vill leverera spannmålen eller oljeväxterna.

Proven sänds antingen i Raisioagros provpåsar eller i en annan ren påse till spannmålslaboratoriet. Vi rekommenderar att man använder en plastpåse, eftersom fuktighetsanalysen då blir mest trovärdig. Av prover som kommer i papperspåsar analyserar vi inte fuktigheten på grund av avdunstningen. Ett lämpligt prov väger ca 600 - 800 g. Odlarens namn, adress, spannmålsslag och -sort, storleken på spannmålspartiet som provet representerar och odlarens egen identifikationsanteckning ska följa med provet.

Proven sänds till adressen:

Ravintoraisio Oy
Myllyn laboratorio
PB 101 (Raisionkaari 55)
21201 Reso

Prov från grynhavre sänds till adressen:

Raisioagro Oy
Viljanäytteet
PL 9 (Rounionkatu 55)
37101 Nokia

Ett dokument med analysresultaten sänds till Viljalaari -webtjänsten. Analys av provet kan ta flera veckor vid arbetstoppar.

Tilläggsuppgifter om analyserna eller provförsändelserna eller om spannmålshandel ges av kundansvariga.