Mer om näringsämnen

Genom att klicka på nedanstående underrubriker kan du dyka djupare in i fiskarnas behov av näringsämnen och hur fodren är uppbyggda. Du hittar också intressant information om fiskens fettsyror som är hälsosamma för oss människor.