Höstvete

Höstvete har i allmänhet en högre skördepotential än vårvete. Däremot är proteinhalten i höstvete lägre än i vårvete. För att proteinhalten i höstvetet ska nå en tillfredsställande nivå, ska kvävegödslingen vara tillräckligt stor och spridningen ske vid rätt tidpunkt. Genom att ha höstvete i växtföljden, kan man sprida de brådaste säsongtopparna under sådd och skörd över en längre tid. Det går utmärkt att så höstvete direkt på stubben efter odling av oljeväxter. Den bästa tidpunkten för sådd av höstvete är från den 20 augusti till de första veckorna i september.