Havre

Havre används i huvudsak till foder och livsmedel. Grynhavre som används i t.ex. Elovena-produkterna är den största livsmedelsproduktgruppen. Vid odling av förstklassig havre är det viktigt att man satsar tillräckligt för att uppnå en hög kvalitet, fastän havren på många sätt betraktas som en anspråkslös växt. Det gäller att fästa uppmärksamhet på rätt val av skifte och sort, på gödsling och växtskyddsåtgärder. Några av de viktigaste kvalitetskriterierna för grynhavren är stora kärnor och ljus färg på kärnans inre. Havren bör ha mognat fullständigt innan den skördas. Den ska tröskas och torkas varsamt, vara fri från mögel och toxiner samt ha en frisk färg och smak.