Gödsel

Raisios gödselutbud består av Yaras mångsidiga produkter och Raisios egen import, SatoPlus-gödselmedlen.

Raisio Abp och Yara Suomi Oy ingick ett avtal om samarbete i augusti 2011. Kärnan i samarbetsavtalet är ett gemensamt miljöprojekt, vars mål är att minska miljöbelastningen från Raisios kontraktsodlingar och samtidigt säkerställa en god skördenivå med en exakt avstämd gödselgiva. För att förverkliga målen tog Raisio Yaras gödselmedel med lågt kolfotavtryck med i sin försäljning. Yaras gödselmedel är framställda för finländska förhållanden och utbudet är det största på marknaden. Yaras produkter är kontrollerade och trygga att använda.

Läs om gödslingsrekommendationer för olika grödor som utarbetats av Raisioagros och Yaras experter i stycket odlingsanvisningar under fliken Spannmål. Vi vill erbjuda våra kunder bästa möjliga produktlösningar för optimal åkerodling avseende mängd, kvalitet och miljö.

Ställ fler frågor till din egen kundansvariga!