GMO-linjedragning

Myndigheterna har konstaterat att genmodifierade växtsorter som godkänts av EU är trygga. Regelverket förutsätter en grundlig säkerhetsbedömning av genmodifierat material och att råvarorna är spårbara. Gentekniskt producerade ingredienser måste antecknas i varudeklarationer för livsmedel och foder. Anteckningsskyldigheten gäller dock inte animalieprodukter som producerats med gmo-foder eller ämnen som producerats med gmo-mikrober.

Eftersom vissa konsumenter tills vidare motsätter sig användningen av genteknik i livsmedelsproduktionen, innehåller Raisios produkter, både livsmedel och foder, endast råvaror från växtriket som förädlats på traditionellt sätt och inte gentekniskt. För anskaffningen av icke genmodifierad soja har Raisio skapat en egen, separat och spårbar anskaffningskedja. För sojans del krävs både ursprungshandlingar och analysresultat från varje levererat parti, som visar att andelen genmodifierat material är lägre än 0,9 %.

För livsmedlens del har Raisio inte tänkt börja använda genmodifierade råvaror.

Omkring 90 % av de foder som tillverkas på EU-området innehåller nu genmodifierad soja eller majs. Inom EU finns det inte längre något land som skulle ha foder som är helt fria från genmodifierad soja, och också i Finland har användningen av gmo-soja ökat i betydande grad från och med år 2010. De sojamängder som används globalt i foder är stora och tillgången på icke genmodifierad soja blir allt svårare.