Forskning och utveckling

Forskning och produktutveckling garanterar att du får aktuell information om växtodling och djurutfodring. Vi vill dela med oss av våra kunskaper och utveckla våra produkter och vår service så att de blir allt bättre.

Strategisk forskning är kraften bakom produktutvecklingen. Raisioagro forskar i samarbete med inhemska och utländska universitet, forskningsinstitut och samarbetspartners.

De viktigaste inhemska kompanjonerna är Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi (MTT), Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet  (VFFI) och Helsingfors universitet.

Samarbetskompanjoner för tillämpad forskning och produktutveckling är husdjursproducenter, fiskuppfödare och finländska företag som förädlar mjölk, kött, fisk och ägg.  Bland utländska samarbetskompanjoner kan nämnas det holländska privata forskningsinstitutet Schothorst Feed Research som specialiserat sig på utfodring av djur. Vi inledde samarbete med institutet i början av år 2007.