Raisioagro

Raisioagro är den nya generationens lantbruksbutik

Foderraisio Ab och Raisios enhet för spannmålshandel fusionerades 1.1.2012 till Raisioagro Ab. Raisioagro är den nya generationens spannmålshandel, men också en välbekant och pålitlig kompanjon. Utöver förstklassiga foder och yrkesskicklighet inom husdjursutfodring och växtodling erbjuder Raisioagro sina producenter ett högklassigt utbud av andra produktionsinsatser och -tillbehör.

Raisioagro är en kunnig och pålitlig inhemsk kompanjon och föregångare. Vi satsar på kvalitet och miljövård. Vårt viktigaste område kommer att vara foder, utfodringskompetens och växtodling också i fortsättningen. Andra produktionsinsatser och -tillbehör kompletterar vår service.

Den helhetsservice vi erbjuder producenter och odlare är professionell och praktisk. Alla våra kunder har sin egen kontaktperson, en kundansvarig, som ser till gårdens behov. Som Raisioagros kund har du branschens främsta professionella till din tjänst – och Raisioagro har de bästa producenterna och odlarna som sina kunder.

Raisioagros foderfabriker finns i Reso, Kouvola och Ylivieska. Raisioagros försäljningskontor finns i Reso, Kouvola, Ilmajoki, Karleby och Siilinjärvi.

Raisioagro har tillverkat foderblandningar sedan 1948 och ställningen på den inhemska marknaden är omkring 40 % för jordbruksfodrens del och över hälften för fiskfodrens del. Fisk- och jordbruksfoder exporteras till Ryssland, Baltikum och OSS-länderna.

Raisioagros omsättning från fodersektorn var 181 miljoner euro år 2011.